MORITO HỒ TRÀM

Đường Ven Biển Hồ Tràm, Bà Rịa Vũng Tàu
LH: 0932.323.474

HABANA HỒ TRÀM

Ngã ba Hồ Tràm, Đường ven biển Hồ Tràm
LH: 0932.323.474

WONDERLAND HỒ TRÀM

Ngã ba Hồ Tràm, Đường ven biển Hồ Tràm
LH: 0932.323.474

TROPICANA HỒ TRÀM

Đường Ven Biển Hồ Tràm, Bà Rịa Vũng Tàu
LH: 0932.323.474