THE GRAND MANHATTAN

100 Cô Giang, Quận 1
LH: 0932.323.474